Rebutjat al Consell Escolar el projecte de jornada contínua a l’Armelles

El Consell Escolar del CEIP Antonio Armelles ha rebutjat, en la reunió realitzada el dimecres 25 de gener de 2017, el projecte d’implantació de la jornada continuada al nostre centre per al curs escolar 2017-2018. A la votació realitzada, el «sí» ha obtingut 11 vots i el «no», 9, però d’acord amb l’ordre de Conselleria, el projecte no segueix endavant en requerir-se dos terços del Consell a favor. Arran d’aquest fet, els representants dels pares i mares al Consell volen traslladar a les famílies de la comunitat escolar algunes consideracions incloses en el manifest adjunt. Ademés, volen agrair a l’AMPA el poder utilitzar els seus canals de comunicació per a poder arribar a totes les famílies de l’escola.

Manifest del Consell Escolar
————

Rechazado al Consejo Escolar el projecto de jornada continua en el Armelles

El Consejo Escolar del CEIP Antonio Armelles ha rechazado, en la reunión realizada el miércoles 25 de enero de 2017, el proyecto de implantación de jornada continua en nuestro centro para el curso escolar 2017-2018. En la votación realizada, el «sí» ha obtenido 11 vots y el «no», 9, pero de acuerdo con la orden de Conselleria, el proyecto no sigue adelante al requerirse dos tercios del Consejo a favor. Por este motivo, los representantes de padres y madres del Consejo Escolar quieren trasladar a las familias de la comunidad escolar algunas consideraciones incluidas en el manifiesto adjunto. Además, quieren agradecer a la AMPA el poder utilizar sus canales de comunicación para poder llegar a todos las familias de la escuela.

Manifiesto del Consejo Escolar