Programa pilot: Aula per a xiquets i xiquetes de 2-3 anys

El passat dilluns 7 de setembre, el Consell Escolar del CEIP Antonio Armelles va aprovar per majoria absoluta l’acceptació del programa pilot de la Conselleria d’Educació per a la posada en marxa d’una unitat d’infantil en el nostre centre per a xiquets i xiquetes de 2-3 anys.

En el curs escolar 2015-2016 l’ aula experimental comptarà amb 18 alumnes, atesos per un mestre/a d’infantil i un educador/a.

Entre el 14 i el 22 de setembre es podran presentar les sol·licituds en l’Ajuntament. El dia 24 es publicarà la relació provisional d’admesos i el 28 la definitiva perquè les classes puguen començar el 5 d’octubre.

Per la seua banda, els criteris d’admissió de l’alumnes seran els bàsics per a una escolarització general: proximitat, tindre germans en el centre i una valoració de la renda.

De moment no tenim més informació sobre la documentació necessària; en quant ens arribe us informarem convenientment


AULA PILOTO – 2/3 AÑOS

El pasado lunes 7 de septiembre, el Consejo Escolar del CEIP Antonio Armelles aprobó por mayoría absoluta la aceptación del programa piloto de la Conselleria de Educación para la puesta en marcha de una unidad de infantil en nuestro centro para niños de 2-3 años.

En el curso escolar 2015-2016 dicha aula experimental contará con 18 alumnos/as, atendidos por un maestro/a de infantil y un educador/a.

Entre el 14 y el 22 de septiembre se podrán presentar las solicitudes en el Ayuntamiento. El día 24 se publicará la relación provisional de admitidos y el 28 la definitiva para que las clases puedan comenzar el 5 de octubre.

Por su parte, los criterios de admisión del alumnos serán los básicos para una escolarización general: proximidad, tener hermanos en el centro y una valoración de la renta.

De momento no tenemos más información acerca de la documentación necesaria; en cuanto nos llegue os informaremos convenientemente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.