Sobre la nova proposta d’horari escolar per al curs 2014-2015

Actualització (divendres 13 de juny, 9 h)

Segons ens comunica el centre, la proposta que ahir va ser votada per canviar l’horari no es portarà endavant ja que es necessita l’aprovació per 2/3 dels assistents al Consell Escolar, d’acord amb la normativa que regula el seu funcionament. Per tant, l’horari del curs vinent serà el marcat per Conselleria: de 9 a 12.30 h i de 15.30 a 17 h

El Consell Escolar del CEIP Antonio Armelles ha aprovat hui, 12 de juny, en sessió extraordinària, una proposta d’horari escolar per al curs 2014-2015, que s’eleva a la Conselleria d’Educació. Per 8 vots a favor i 7 en contra (tots els representants dels pares i mares), la proposta d’horari aprovada és de 9 a 12.30 h de matí i de 15 a 16.30 h per les vesprades.

La decisió del Consell s’ha basat en esborrany de decret, pendent d’aprovació per part de la Generalitat Valenciana i d’acord amb la LOMQE (Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa). El nou currículum establert pel Ministeri obliga a fer classes de 45 minuts (4 sessions de matí i 2 de vesprada, amb un mínim de 2 hores de descans a migdia). A l’esborrany de la Conselleria d’Educació es diu: «Excepcionalment, la direcció dels centres públics i les persones titulars dels centres privats podran sol·licitar la modificació de la jornada escolar seguint el procediment establert per la normativa vigent«.

La Conselleria d’Educació s’haurà de pronunciar sobre la proposta aprovada hui, que s’acompanya d’una protesta formal del Consell Escolar per la irregularitat de veure’s abocat a aprovar una proposta basada en un esborrany. Independentment de la decisió final, la Junta de l’AMPA de l’escola estudiarà la possibilitat d’impugnar el Consell Escolar, atesa aquesta irregularitat formal, que s’afegeix a altres precedents d’aquest tipus per part de la Conselleria.

Com a Junta de l’AMPA, la nostra preocupació i responsabilitat és amb els pares i mares de l’Armelles i pensem que aquesta decisió suposarà una dificultat afegida als problemes per a conciliar horari laboral i escolar i, a més a més, obligará a moltes families a assumir un sobrecost davant la necesitat de contractar alternatives d’atenció extraescolar als xiquets.

———————-

NUEVA PROPUESTA DE HORARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2014-2015

Actualización (viernes 13 de junio, 9 h)

Según nos comunica el centro, la propuesta que ayer fue votada para cambiar el horario no saldrá adelante ya que se necesita la aprobación por 2/3 de los asistentes al Consejo Escolar, de acuerdo con la normativa que regula su funcionamiento. Por tanto, el horario del próximo curso será el marcado por Conselleria: de 9 a 12.30 h y de 15.30 a 17 h

El Consejo Escolar del CEIP Antonio Armelles ha aprobado hoy, 12 de junio, en sesión extraordinaria, una propuesta de horario escolar para el curso 2014-2015, que se eleva a la Conselleria de Educación. Por 8 votos a favor y 7 en contra (todos los representantes de padres y madres), la propuesta de horario aprobada es de 9 a 12.30 h por la mañana y de 15 a 16.30 h por la tarde.

La decisión del Consejo se ha basado en el borrador de decreto, pendiente de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana y de acuerdo con la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). El nuevo currículum establecido por el Ministerio obliga a hacer clases de 45 minutos (4 sesiones por la mañana y 2 por la tarde, con un mínimo de 2 horas de descanso a mediodía). En el borrador de la Conselleria de Educación se dice: «Excepcionalmente, la dirección de los centros públicos y las personas titulares de los centros privados podran solicitar la modificación de la jornada escolar siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente«.

La Conselleria de Educación deberá pronunciarse sobre la propuesta aprobada hoy, que se acompaña de una protesta formal del Consejo Escolar por la irregularidad que supone verse abocado a aprobar una propuesta basada en un borrador. Independientemente de la decisión final, la Junta de la AMPA del centro estudiará la posibilidad de impugnar el Consejo Escolar, habida cuenta de esta irregularidad formal, que se añade a otros precedentes de este tipo por parte de la Conselleria.

Como Junta de la AMPA, nuestra preocupación y responsabilidad es con los padres y madres del Armelles y pensamos que esta decisión supondrá una dificultad añadida a los problemas para conciliar horario laboral y escolar, y además obligará a muchas familias a asumir un sobrecoste ante la necesidad de contratar alternativas de atención extraescolar para los niños.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.