Informació important de les «escoletes» de matí i vesprada

Com sabeu, dimarts 18 vam tenir una assemblea extraordinària i oberta per a presentar les activitats extraescolars del curs 2012-2013 i així mateix, per a presentar-vos l’alternativa a l’escoleta matinera i vespertina de l’Ajuntament. Es va presentar la proposta de l’empresa Aur-Art, que té experiència en aquest tipus d’escoletes a altres CEIP de Castelló. Com podeu comprovar, el preu representa un avantatge respecte de la situació actual però hi ha més diferències. Els preus d’Aur-Art són exclusivament per a socis de l’AMPA, en el cas de no socis s’abonarà un suplement de 2 €mensuals. A més, l’empresa ofereix l’opció d’apuntar-se per dies solts: 2 € per servei (matí o vesprada) i 4 per dia complet per als socis de l’AMPA. Per als no socis, seria 1 € més (3 € per matí o vesprada i 5 € per dia complet).

Tal i com es va plantejar a la reunió, si com es preveu els pares/mares que tenen fills/es inscrits a l’escoleta municipal es donen de baixa a Iocum i d’alta a Aur-Art, la nova escoleta començarà al mes de novembre, perquè als ja inscrits per octubre amb Iocum no se’ls tornarien els diners immediatament sinó que passaria molt de temps. Us agrairem que comuniqueu a tots els pares/mares interessats que agilitzeu el canvi durant les properes setmanes (i en tot cas, abans del 25 d’octubre, data límit de baixa), per a treballar amb previsió i així us podrem confirmar el canvi el més prompte possible. Al formulari és precís especificar a partir de quin mes es demana la baixa, i per tant en eixe camp caldrà escriure «novembre».
NOTA: L’imprès per a tramitar la baixa de l’escoleta municipal cal portar-lo a Iocum,  i l’alta podeu fer-la qualsevol dia a Aur-Art (Río Júcar, 23, just davant de l’escola).

 

———————

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS ‘ESCOLETES’ DE MAÑANA Y TARDE

Como sabéis, el martes 18 tuvimos una asamblea extraordinaria y abierta para presentar las actividades extraescolares del curso 2012-2013 y asimismo, para presentar la alternativa a la ‘escoleta’ de mañana y tarde del Ayuntamiento. Se presentó la propuesta de la empresa Aur-Art, con experiencia en este tipo de actividades en otros CEIP de Castellón. Como podéis comprobar, el precio representa una ventaja respecto de la situación actual, pero hay más diferencias. Los precios de Aur-Art son exclusivamente para los socios del AMPA, y en el csao de no socios se abonará un suplemento de 2 € mensuales. Además, la empresa ofrece la opción de apuntarse por días sueltos: 2 € por servicio (mañana o tarde) y 4 por día completo para los socios de la AMPA. Para los no socios, sería 1 € más (3 € por mañana o tarde y 5 € por día completo)..

Tal y como se planteó en la reunión, si como se prevé los padres/madres con hijos inscritos en la ‘escoleta’ municipal se dan de baja de Iocum y de alta en Aur-Art, la nueva ‘escoleta’ comenzarà en el mes de noviembre, porque a los ya inscritos para octubre con Iocum no se les retornaría el ingreso inmediatamente sino que pasaría mucho tiempo. Os agradeceremos que comuniquéis a todos los padres y madres interesados que agilicéis el cambio durante las próximas semanas (y en todo caso, antes del 25 de octubre, fecha límite para darse de baja), para trabajar con previsión y así os podríamos confirmar el cambio lo antes posible. En el formulario es necesario especificar a partir de qué mes se pide la baja, y por tanto en ese campo habrá que escribir «noviembre».

NOTA: El impreso para tramitar la baja de la ‘escoleta’ municipal hay que llevarlo a Iocum, y el alta podéis hacerla cualquier día en Aur-Art (Río Júcar, 23, justo enfrente del colegio).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.