Eleccions al Consell Escolar CEIP Antonio Armelles

El proper diumenge 17 de novembre de 2013, és a dir, el divendres 15 com a data màxima efectiva, es tanca el termini per a que els pares i les mares presenten candidatures per a formar part del Consell Escolar del nostre centre.

El Consell Escolar és un òrgan de participació que regula el funcionament del centre i en el que està representada tota la Comunitat Educativa: MARES  i PARES (9 representants, un d’ells triat directament per l’AMPA), PROFESSORAT (9, un d’ells la Directora, que exerceix de Presidenta del Consell), PERSONAL NO DOCENT (en el nostre cas, l’administratiu del centre), TRES REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT (de sisè curs, que es trien entre ells), la secretària del centre, que actua com a secretària del Consell Escolar, i un representant de l’Ajuntament.

La nostra participació en este òrgan és important i necessària, atès que així podem aportar la nostra col•laboració en el control, orientació i avaluació de l’activitat del nostre centre. El proper 28 de novembre seran les eleccions i us informarem al respecte dels horaris de votació.

A les últimes eleccions al nostre Consell Escolar, els representants de les mares i els pares no vam cobrir totes les places per falta de candidats i això suposa que els nostres fills i filles no compten amb tota la representació possible.

Per tot això us animem a que presenteu les vostres candidatures. Només cal aportar una fotocòpia del vostre DNI i omplir l’imprès que us donaran a Secretaria. Els horaris d’atenció són de 9:10 a 10:30 i de 11:30 a 13:30.

——————–

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR  CEIP ANTONIO ARMELLES

 

El próximo domingo 17 de noviembre de 2013, es decir, el viernes 15 como fecha máxima efectiva,  se cierra el plazo para que los padres y las madres presenten candidaturas para entrar a formar parte del Consejo Escolar de nuestro centro.

El Consejo Escolar es un órgano de participación que regula el funcionamiento del centro y en el que está representada toda la Comunidad Educativa: MADRES Y PADRES (9 representantes, uno de ellos elegido directamente por el AMPA), PROFESORADO (9, uno de ellos la Directora que ejerce de Presidenta del Consejo), PERSONAL NO DOCENTE (en nuestro caso, el administrativo del centro), TRES REPRESENTANTES DEL ALUMNADO (de sexto, que eligen ellos mismos), la secretaria del centro, que actúa como secretaria del Consejo Escolar y un representante del Ayuntamiento.

Nuestra participación en el mismo es importante y necesaria, ya que con ella podremos aportar nuestra colaboración en el control, orientación y evaluación de la actividad de nuestro centro. El próximo 28 de noviembre serán las elecciones y os informaremos al respecto de los horarios de votación.

En las últimas elecciones al Consejo Escolar, los representantes de los padres y de las madres no cubrimos todas las plazas por falta de candidaturas y esto supone que nuestros hijos e hijas no cuenten con toda la representación posible.

Por ello, os animamos a que presentéis vuestras candidaturas. Tan solo hay que aportar una fotocopia de vuestro DNI y rellenar el impreso que os darán en Secretaría. El horario de atención es de 9:10 a 10:30 y de 11:30 a 13:30.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.