COMUNICAT – DIMISSIÓ JUNTA DIRECTIVA

Els i les membres de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Antonio Armelles, volem manifestar el nostre desànim i el nostre cansament que deriva amb la dimissió de l’actual Junta per les circumstàncies següents:

– Constatem l’escàs suport per part del centre i la manca de consideració al treball de l’Associació, que ha arribat a nivells inconcebibles de degradació de les relacions entre ambdues parts.

– Sobre la Junta de l’AMPA descansen una excessiva responsabilitat i pressions, atès que som mares i pares voluntaris.

– Sentim un escàs suport per part de les famílies sòcies en quant a les actuacions de l’AMPA en els últims anys.

– Els fets dels darrers mesos han implicat un fort desgast personal, especialment pel procés d’elecció del model de jornada escolar.

– Lamentem l’actuació de la Conselleria per haver admés un projecte de canvi de jornada escolar presentat pel centre en l’ultim moment, excloent totalment les activitats extraescolars de l’ AMPA. Així mateix manifestem el nostre desànim per la passivitat de la Conselleria sent coneixedora de la situació entre l’AMPA i el centre.

– La suma de les circumstàncies exposades causa una creixent desmotivació, que se suma al cansament acumulat els darrers anys per la falta de relleus a l’associació.

Per aquests motius, manifestem la nostra voluntat de presentar la dimissió irrevocable a final de curs, i ens posem a disposició dels socis i sòcies que vulguen donar continuïtat a l’associació. Lamentem constatar que si no hi ha pares i/o mares interessats en substituir l’actual Junta Directiva, aquesta es veurà obligada a dissoldre l’Associació, perdent-se la veu d’aquesta part de la comunitat escolar.

Atentament.

La Junta Directiva.


COMUNICADO – DIMISIÓN JUNTA DIRECTIVA

Los y las miembros de la Junta Directiva de la AMPA del CEIP Antonio Armelles, queremos manifestar nuestro desánimo y nuestro cansancio que deriva con la dimisión de la actual Junta por las siguientes circunstancias:

– Constatamos el escaso apoyo por parte del centro y la falta de consideración por el trabajo de la Asociación, que ha llegado a niveles inconcebibles de degradación de las relaciones entre ambas partes.

– Sobre la Junta de la AMPA descansa una excesiva responsabilidad y presiones, teniendo en cuenta que somos madres y padres voluntarios.

– Sentimos un escaso apoyo por parte de las familias socias en cuanto a la actuación de la AMPA en los últimos años.

– Los hechos de los últimos meses han implicado un fuerte desgaste personal, especialmente por el proceso de elección del modelo de jornada escolar.

– Lamentamos la actuación de la Consellería por haber admitido un proyecto de cambio de jornada escolar presentado por el centro en el último momento, excluyendo totalmente las actividades extraescolares de la AMPA. Asimismo manifestamos nuestro desánimo por la pasividad de la Consellería siendo conocedora de la situación entre la AMPA y el centro.

– La suma de las circunstancias expuestas ha causado una creciente desmotivación, que se suma al cansancio acumulado en los últimos años por la falta de relevos en la asociación.

Por estos motivos, manifestamos nuestra voluntad de presentar la dimisión irrevocable a final de curso, y nos ponemos a disposición de los socios y socias que quieran dar continuidad a la asociación. Lamentamos comunicar que si no hay padres y/o madres interesados en sustituir a la actual Junta Directiva, ésta se verá obligada a disolver la Asociación, perdiéndose la voz de esta parte de la comunidad escolar.

Atentamente,

La Junta Directiva

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.