Campanya de recollida de roba usada i calçat

Comença la campanya de recollida de roba usada i calçat, tant de xiquet com d’adult i qualsevol tipus de productes tèxtils, per part de la Fundacio GLORR, la data prevista de recollida es el 24/11/2016.

recollidarobaglorr2016

Carta de recollida de roba: CartaRecollidaRoba2016.pdf

—————–

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA USADA Y CALZADO

Comienza la campaña de recogida de ropa usada y calzado, tanto de niño como de adulto y cualquier tipo de producto textil, por parte de la Fundación GLORR, le fecha prevista de recogida es el 24/11/2016.

recogidaropaglorr2016